Местоположение
Пловдив
Currently, there is no weather information available.

Публична лекция на тема: Възможности за практическа подготовка и реализация на кадрите от туризма

източник: http://www.au-plovdiv.bg/
 
На 13 април 2016 година в Аграрен университет беше изнесена публична лекция на тема: „Възможности за практическа подготовка и реализация на кадрите от туризма” с лектори: Галина Тодорова, Управител на Парк Хотел „Пловдив” и маркетинг-мениджър Мария Генчева.
На лекцията присъстваха студенти от специалност „Аграрен туризъм” от всички курсове, редовно обучение и преподаватели от катедра „Туризъм”. Темата бе представена изключително интересно. Студентите участваха пряко в управлението на виртуален хотел. За отлично взетите решения получиха награди от ръководството на Парк Хотел „Пловдив”.
Госпожа Галина Тодорова поздрави студентите от специалност „Аграрен туризъм” за показаните много добри  теоретични знания по туристически дисциплини и креативност при вземане на управленски решения в ситуационна среда.
Лекцията бе финализирана с ясната перспектива за задълбочаване на връзките и работата на Парк Хотел „Пловдив” със студентите от специалност „Аграрен туризъм” за практическо обучение, стажове и работа, и предложение за сключване на официален договор между управлението на Парк Хотел „Пловдив” и Аграрен университет – Пловдив.

Връзка с нас

Парк хотел FacebookTwitter park hotel PlovdivPinterest Park hotel PlovdivTrip advisor Park hotel plovdiv